Масаж

масаж

Масажът представлява пасивна рехабилитационна методика, състояща се от дозирани механични дразнения върху телесната повърхност (кожа, подкожна тъкан, периост) чрез различни подбрани похвати.

Масажът повлиява редица физиологични процеси при здравия и болния човек. Порите и изходните отвърстия на мастните и потните жлези се отварят и се подобряват отделителната и транспираторната функции на кожата. Спомага оттичането на лимфата и венозната кръв. Под влиянието на масаж се увеличава кожното кръвообращение. Подобряват се обменните процеси и храненето.

С изнасянето на кръвта в периферията от масажа се намаляват кръвните депа във вътрешните органи (черен дроб, слезка, мезентериум). Намаляват се застойните явления. От друга страна, масажът тренира капилярите към бързо реагиране не само на механични, а и на студови дразнения, което подобрява реактивността на организма и има пряко отношение към неговото закаляване.

Масажа служи много добре за елиминиране на продуктите на умората като въглероден диоксид, млечна киселина, урея и др. Повлияват се четирите стадия на мускулната работа: възбуждане със съкращение, релаксиране, възстановяване на енергитичните вещества, отстраняване продуктите на умората.

Чрез масажа много добре може да се повлияят възбудно-задръжните процеси в нервната система. Чрез него се постига отлично централно обосновано обезболяване.

Ставите са изградени от хрущял, съединителнотъканна капсула, синовиална обвивка и прилягащите мускулни сухожилия. С други думи те са много слабо кръвоснабдени. Масажът подобрява кръвообдъщението и лимфотокът, което води до по-добро хранене на ставните тъкани. Ставната капсула и сухожилията запазват своята еластичност.

Масажните процедури правят кожата по-устойчива, повишава се тургорът й, увеличава се нейната еластичност. Тя става по-розова, по-топла, по-еластична, предотвратява се появата на бръчки. Подобрявайки обменните процеси в кожата и в организма, чрез масаж би могло да се очавква въздействие върху мастните депа.

Масажът може да бъде приложен за облекчаване на болки, понижаване на нивото на стрес, отмора, както и за профилактика и общо подобряване на доброто състояние на организма.

Защо трябва да си правим масаж?

  • Намалява болкатa
  • Поддъжа тялото във форма
  • Ексфолира кожата
  • Балансира ума, тялото, душата
  • Стимулира лимфната система
  • Подобрява циркулацията на кръвта
  • Релаксираме от натоварения живот
  • Облекчава напрежението в мускулите
  • Подобрява тялото и ума
  • И още много…

Лечебно – възстановителен център „Нолина“ предлага лечебни и релаксиращи масажи

Comments are closed.